ระบบจัดการงานวิจัย R-System Plus
Suan Dusit University R-System Plus

เข้าสู่ระบบ

ไม่พบข้อมูลผู้ใช้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ: ระบบนี้รองรับการใช้งานได้ดีกับ Chrome Browser

คำแนะนำ

ระบบรองรับเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari

บัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เป็นข้อมูลเดียวกับที่ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยฯ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ